Armin Nosrati - Baba Karam

Armin Nosrati – Baba Karam

آرمین نصرتی – بابا کرم

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگه نگی مستی بستته
اگه نگی مستی بستته
یه چشمم
یه چشمم
یه چشمم
به چشمتو

Armin Nosrati – Baba Karam

چشم دیگه ـم به دستته
اگه نگی مستی بستته
اگه نگی مستی بستی
امشب که مست مستم
دستو پای غم رو بستم
امشب که لوله لولم
از من نپرس کی هستم
از من نپرس کی هستم
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه
دست غم کوتاهه از دل کنج میخونه
انقدر مستم بکن تا من ببینم باز
هر چه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه
ساقی از گوشه میخونه نرونم
خونه امیدمه بذار بمونم
چل چراغ میخونت روشن بمونه
زنده باشی من زیر سایت بمونم
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگه نگی مستی بستته
اگه نگی مستی بستته
یه چشمم
به چشمتو
چشم دیگه ـم به دستته
اگه نگی مستی بستته
اگه نگی مستی بستی
امشب که مست مستم
دستو پای غم رو بستم
امشب که لوله لولم
از من نپرس کی هستم
از من نپرس کی هستم
کی بلده چشمک بزنه؟ من من من من
کی بلده خوب قرش بده؟ من من من من
کی بلده چشمک بزنه؟ من من من من
کی بلده خوب قرش بده؟ من من من من
کی بلده خوب قرش بده؟ قرش بده و قرش بده
کی بلده خوب قرش بده؟ قرش بده و قرش بده
پیچ و تاب خوشگلش بده
پیچ و تاب خوشگلش بده
آتیش نشانی؟ بله بله، آتیش گرفته
هرچقدر، هرچقدر هرچقدر ناز کنی ناز کنی باز تو دلدار منی
هرچقدر، هرچقدر عشوه کنی عشوه بیای باز گل بی خار منی
حالا دیگه، دیگه و دیگه و بازم دیگه مال منی، عشق منی
شیشه بابا رو نشکنی
بابا کرم، باباکرم، دوستت دارم
دوستت دارم و دوستم داری
دوستت دارم و دوستت دارم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم
اول عشق و خوشی نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، باباکرم، دوستت دارم
دوستت دارم و دوستم داری
دوستت دارم و دوستت دارم

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.