Drake – Too Much

دریک – تو ماچ

Don′t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن
There’s no need for us to rush it through
ما نیاز به عجله تو این راه(رپ) نداریم
Don′t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن
This is more than just a new lust for you
این خیلی بیشتر از یه هوس جدید برای توعه(اشتیاق دریک به تبدیل شدن به یه رپر بزرگ)
Oh, don’t think about—
وه زیاد دربارش فکر نکن…
Done sayin’ I′m done playin′
Done sayin’ I′m done playin′
Last time was on the outro
اخرین بار توی اوترو (یکی از انگای take care)
Stuck in the house, need to get out more
توی خونه گیر افتادم باید بیشتر از خونه درام
I’ve been stackin′ up like I’m fundraising
Most people in my position get complacent
بیشتر کسایی که وضعشون عین منه خوشحالن و از خودشون راضین
Wanna come places with star girls, and they end up on them front pages
اونا میخان با دخترای خیلی کص به یجاهایی برن اما در اخر دوباره به صفحه اول میرسن(اخرش برمیگردن سر جای قبلیشون)
I′m quiet with it, I just ride with it
Moment I stop havin’ fun with it, I′ll be done with it
I’m the only one that’s puttin′ shots up
And like a potluck, you need to come with it
این بازی (رپ) مثل پتلاکه(یه نوع سبک غذا خوردن که هرکسی یه چیز با خودش میاره وو میزاره سر میز و در اخر همه به طور سلف سرویس از غذاهایی که خودشون واسه هم اوردن میخورن) ، تو باید یچیزی با خودت بیاری
Don′t run from it, H-Town in the summer time, I keep it 100
Don′t run from it, H-Town in the summer time, I keep it 100
Met a lot of girls in my time there, word to Paul Wall, not one fronted
زمانی که اونجا بودم دخترای زیادیو دیدم به سلامتی پاول وال هیچکس برجسته نیس
I was birthed there in my first year, man
تو سال اولم توی اونجا (منظورش شهر هوستونه شهری که دریک توش با وین اشنا شد و اونجارو خونه دوم خودش میدونه …) متولد(شکوفا) شدم پسر
I know that place like I come from it
یجوری اونجارو میشناسم انگار ازونجا اومدم
Backstage at Warehouse in ’09 like “Is Bun comin′?
Fuck that, is any one comin’ ′fore I show up there and ain’t no one there?”
These days, I could probably pack it for like twenty nights if I go in there
اما الان فک کنم میتونم حدود 20 شب متوالی اون سالن رو پر از جمعیت کنم
Back rub from my main thing, I′ve been stressed out
Talkin’ to her like back then they didn’t want me, I′m blessed now
Talkin′ to her like this drop, bet a million copies get pressed out
She tell me, “Take a deep breath, you’re too worried about bein′ the best out”
Don’t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن زیاد دربارش فکر نکن
There′s no need for us to rush it through
Don’t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن زیاد دربارش فکر نکن

This is more than just a new lust for you
این خیلی بیشتر از یه هوس جدید برای توعه(اشتیاق دریک به تبدیل شدن به یه رپر بزرگ)
Oh, don′t think about—
Uh, someone go tell Noel to get the Backwoods
ینفر به نوعل(دستیار مهندس ضبط دریک) بگه بره برام سیگار مارک بکوودز بیاره(بعد ضبط اهنگ میخاد سیگار بکشه)
Money got my whole family goin’ backwards
پول باعث شد که خانوادم به پشت صحنه برن(دیده نشن) (منظورش اینه تلاشم برای پول دراوردن باعث شد نسبت به خانوادم کم توجهی کنم و اونارو کمتر ببینم)
No dinners, no holidays, no nothin’
نه شامی نه جشنی هیچی (منظورش اینه یمدت بخاطر تلاشش برای پول دراوردن کنار خانوادش نبوده)
There′s issues at hand that we′re not discussin’
I did not sign up for this
من برای این کار زاده نشدم(واسه بحث کردن زاده نشدم)
My uncle used to have all these things on his bucket list
عموی من قبلن همه اینکارارو تو لیست کارهایی که میخاست قبل مرگ انجام بده داشت
And now he′s actin’ like “Oh well, this is life, I guess,” “Nah, fuck that shit
Listen man, you can still do what you wanna do, you gotta trust that shit”
گوش کن مرد تو هنوزم میتونی هرکاری که دوست داری انجام بدی تو باید به خودت اعتماد داشته باشی مرد
Heard once that in dire times when you need a sign, that′s when they appear
Guess since my text message didn’t resonate, I′ll just say it here
Hate the fact my mom cooped up in her apartment, tellin’ herself
این باعث ناراحتی من می شود که مادرم از آپارتمان خارج نمی شود و خودش را متقاعد می کند
That she’s too sick to get dressed up and go do shit, like that′s true shit
All my family from the M-Town that I′ve been ’round, started treatin′ me like I’m “him” now
Like we don′t know each other, we ain’t grow together, we just friends now
Shit got me feelin′ pinned down, pick the pen up and put the pen down
I’m writin’ to you from a distance like a pen pal, but we′ve been down
Don′t think about it too much, too much, too much, too much
There’s no need for us to rush it through
ما نیاز به عجله تو این راه(رپ) نداریم
Don′t think about it too much, too much, too much, too much
This is more than just a new lust for you, oh, woah
این خیلی بیشتر از یه هوس جدید برای توعه(اشتیاق دریک به تبدیل شدن به یه رپر بزرگ)
Don’t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن زیاد دربارش فکر نکن
There′s no need for us to rush it through
Don’t think about it too much, too much, too much, too much
زیاد دربارش فکر نکن زیاد دربارش فکر نکن
This is more than just a new lust for you, oh, oh
این خیلی بیشتر از یه هوس جدید برای توعه(اشتیاق دریک به تبدیل شدن به یه رپر بزرگ)
Don′t give up, you give up, on your hopes
Don’t give up, don’t give up

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.