Your Website Your Image

❖ Eminem – Godzilla ❖

❖ امینم – گودزیلا ❖

Ugh, You’re A Monster
اوه، تو یه هیولایی

I Can Swallow A Bottle Of Alcohol And I’ll Feel Like Godzilla
یه بطری الکل رو می‌تونم برم بالا و احساس کنم یه گودزیلام
Better Hit The Deck Like The Card Dealer
بهتره مثل یه کارت باز حرفه‌ای به میز ضربه بزنی
My Whole Squad’s In Here, Walking Around The Party
کل تیمم اینجاس، دور و بر مهمونی راه میرن
A Cross Between A Zombie Apocalypse And Big Bobby
یه صلیب بین آخرالزمان زامبی و بابی بزرگ
“The Brain” Heenan Which Is Probably The
مغز هنان که احتمالاً همینه
Same Reason I Wrestle With Mania
به همون دلیلی که با جنون می‌جنگم
Shady’s In This B–Ch, I’m Posse’d Up
شیدی تو نخ این بدکارس، من مثبتم
Consider It To Cross Me A Costly Mistake
اونو در نظر بگیرید تا بهم یه اشتباه پر هزینه بدهید
If They Sleepin’ On Me, The Hoes Better Get Insomnia
اگر رو من بخوابن، بهتره از اینه که دوچار بی‌خوابی بشن

ADHD, Hydroxycut
اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی، Hydroxycut
Pass The Courvoisi’ (Hey, Hey)
Courvoisi را رد کن (هی، هی)
In AA With An AK, Melee, Finna Set It Like A Playdate
در AA با یک AK، با یک AK، Finna آن را مانند یک Playdate تنظیم کردند
Better Vacate, Retreat Like A Vacay, Mayday
بهتره که خونه رو ترک کنیم، مثل یک تعطیلات عقب‌نشینی کنیم، اضطراریه
This Beat Is Cray-Cray, Ray J, H-A-H-A-H-A
بیت این آهنگ Cray-Cray, Ray J, H-A-H-A-H-A هست
Laughing All The Way To The Bank, I Spray Flings
در تمام طول راه به بانک می‌خندم، خودمو پرتاب می‌کنم
They Cannot Tame Or Placate The (Ayy)
نمی‌تونند اهلی و رامش کنند

Monster
هیولا
You Get In My Way, I’ma Feed You To The Monster (Yeah)
سر راه قرار می‌گیری؟ تو رو می‌دم یه هیولا بخوره، آره
I’m Normal During The Day, But At Night, Turn To A Monster (Yeah)
تو روز عادیم، ولی توی شب، به یه هیولا تبدیل می‌شم
When The Moon Shines Like Ice Road Truckers
وقتی ماه مثل جاده یخی می‌درخشه
I Look Like A Villain Outta Those Blockbusters
به نظرم، مثل یه تبهکار بود.
Godzilla, Fire Spitter, Monster
گودزیلا، شعله‌ور آتیش، هیولا
Blood On The Dance Floor, And On The Louis V Carpet
خون روی استیج رقص، و روی فرش لویی ویتون (نام برند)
Fire, Godzilla, Fire, Monster
آتیش، گودزیلا، آتیش، هیولا
Blood On The Dance Floor, And On The Louis V Carpet
خون روی استیج رقص، و روی فرش لویی ویتون (نام برند)

[Verse 2: Eminem]I’m Just A Product Of Slick Rick, At Onyx, Told ’Em Lick The Balls
من فقط یه محصول از ریک Slick، توی Onyx، بهشون گفتم که به توپ‌ها دست بزنن

Had ’Em Just Appalled At So Many Things That Pissed ’Em Off
این همه از چیزهایی که اونا رو عصبانی کرده بود وحشت زده بود

It’s Impossible To List ’Em All
غیر ممکنه که همشو لیست کنم

And In The Midst Of All This
و در میان همه اینها

I’m In A Mental Hospital With A Crystal Ball
توی تیمارستانم با یه گوی شیشه‌ای

Tryna See, Will I Still Be Like This Tomorrow?
سعی می‌کنم که ببینم آیا فردا هم مثل این خواهم بود؟

Risperdal, Voices Whisper
صداها پچ‌پچ می‌کنند

My Fist Is Balled Back Up Against The Wall, Pencil Drawn
دستمو مشت کرده به دیوار تکیه می‌دم و مداد را روی دیوار می‌کشم

This Is Just The Song To Go Ballistic On
این تنها آهنگی هستش که می‌شه از اون استفاده کرد

You Just Pulled A Pistol On The Guy With The Missile Launcher
فقط الان یه اسلحه رو روی اون یارو که پرتاب‌کننده موشک بود بیرون بکش

I’m Just A Loch Ness, The Mythological
یه لخ‌نس (یه موجود افسانه‌ای) ام، افسانه‌ای هستم

Quick To Tell A B–Ch Screw Off Like A Fifth Of Vodka
سریع بگو که یه بدکاره مثل یه پنجم ودکا قاطی کنه

When You Twist The Top Of The Bottle, I’m A
وقتی که بالای بطری رو بچرخونی، من یه (هیولا) هستم

Monster
هیولا
You Get In My Way, I’ma Feed You To The Monster (Yeah)
سر راه قرار می‌گیری؟ تو رو می‌دم یه هیولا بخوره، آره
I’m Normal During The Day, But At Night, Turn To A Monster (Yeah)
تو روز عادیم، ولی توی شب، به یه هیولا تبدیل می‌شم
When The Moon Shines Like Ice Road Truckers
وقتی ماه مثل جاده یخی می‌درخشه
I Look Like A Villain Outta Those Blockbusters
به نظرم، مثل یه تبهکار بود.
Godzilla, Fire Spitter, Monster
گودزیلا، شعله‌ور آتیش، هیولا
Blood On The Dance Floor, And On The Louis V Carpet
خون روی استیج رقص، و روی فرش لویی ویتون (نام برند)
Fire, Godzilla, Fire, Monster
آتیش، گودزیلا، آتیش، هیولا
Blood On The Dance Floor, And On The Louis V Carpet
خون روی استیج رقص، و روی فرش لویی ویتون (نام برند)

[Verse 3: Eminem]If You Never Gave A Damn, Raise Your Hand
اگه تو هیچ وقت به کسی اهمیت ندادی، دستت رو بلند کن

‘Cause I’m About To Set Trip, Vacation Plans
چون قصد دارم سفر کنم، برنامه‌های تعطیلاتم اینه

I’m On Point Like My Index Is, So All You Will Ever Get Is
منظورم اینه که شاخص من چقدر است، پس تموم چیزی که تا به حال خواهید دید این است که

The Motherfu–In’ Finger (Finger), Prostate Exam (‘Xam)
انگشتان لعنتی (انگشت) و امتحان پروستات

How Can I Have All These Fans And Perspire?
چطور می‌تونم تموم این طرفداران را داشته باشم؟

Like A Liar’s Pants, I’m On Fire
مثل شلوار دروغگوم، آتیش گرفتم

And I Got No Plans To Retire And I’m Still The Man You Admire
و هیچ برنامه‌ای ندارم که بازنشست بشم و هنوز همون مردی هستم که تحسینش می‌کنی

These Chicks Are Spazzin’ Out, I Only Get More Handsome And Flier
این جوجه‌های Spazzin هستند و فقط مسافر بیشتری دارم

I Got ’Em Passin’ Out Like What You Do When You Hand Someone Flyers
درست مثل کاری که انجام می‌دی، وقتی که یه نفر رو به عنوان یه نفر معرفی می‌کنی، از این جا بیرون می‌ره

And What Goes Around Comes Around Just Like The Blades On A Chainsaw
و چیزی که در اطراف آن می‌گذرد، مانند تیغه‌هایی که روی زمین هستند، به نظر می‌رسد

‘Cause I Caught The Flap Of My Dollar Stack Right Off The Bat Like A Baseball
چون دسته دلاری رو درست کردم که از چوب بیس بال درآورده بودم

Like Kid Ink
مثل اسم بچه

Bitch, I Got Them Racks With So Much Ease That They Call Me Diddy
بدکاره، ا.ونا رو راحت توی قفسه قرار دادم و آنها منو دی‌دی صدا میکنن

‘Cause I Make Bands And I Call Getting Cheese A Cakewalk (Cheesecake, Yeah)
چون یه باند درست می‌کنم و زنگ می‌زنم که کیک پنیر بیارن Cakewalk

B–Ch, I’m A Player, I’m Too Motherfuckin’ Stingy For Cher
بدکاره، یه بازیکن هستم، برای “چر” خیلی خسیس هستم

Won’t Even Lend You An Ear, Ain’t Even Pretending To Care
حتی یه گوش هم بهت نمیده، حتی تظاهر به اهمیت دادن هم نمی‌کنی

But I Tell A B–Ch I’ll Marry Her If She’ll Bury Her
اما به بدکاره می‌گم که اگر او را دفن کند، با او ازدواج خواهم کرد.

Face On My Genital Area, The Original Richard Ramirez
روی بدنم، چهره ریچارد رامیرز اصلی روب ببینید

Christian Rivera, ’Cause My Lyrics Never Sit Well
کریستین ریورا، می‌تواند باعث شود که اشعارم به خوبی جا به جا شوند

So They Wanna Give Me The Chair
پس اونا می‌خوان صندلی رو بهم بدن

Like A Paraplegic, And It’s Scary, Call It Harry Caray
مثل فلج شدن، و این ترسناکه اسمش رو “هری کری” صدا کن

‘Cause E’ry Tom And Dick And Harry Carry A Merriam Motherfuckin’ Dictionary
چون اری تام و دیک و هری یک مادری مریم را دارند از کتاب فرهنگ

Got ’Em Swearing Up And Down They Can Spit, This Shit’s Hilarious
بهشون فحش می دن و می تونن تف کنن.، این کثافت خیلی خنده داره

It’s Time To Put These B–Ches In The Obituary Column
وقتشه که این بدکاره‌ها رو بذاری تو ستون Obituary

We Wouldn’t See Eye To Eye With A Staring Problem
چشم ما به یه مشکل خیره نگاه نمی‌کرد

Get The Shaft Like A Steering Column (Mark Jack)
از شفت مانند یه ستون فرمان استفاده کنید

Trigger Happy, Pack Heat, But It’s Black Ink
اگه خوشحالت می‌کنه، جوش بزن، اما جوهر سیاهه

Evil Half Of The Bad Meets
نیمی از شر دیدارهای بد

Evil, That Means Take A Back Seat
شر، این یعنی صندلی عقب

Take It Back To Fat Beats With A Maxi, Single
پشت بیت های بزرگ رو بگیر با ماکسی، تنها

Look At My Rap Sheet, What Attracts These People
به پرونده کاریم نگاه کن، چه چیزی این مردم را جذب می‌کند

Is My Gangster, B–Ch, Like Apache With A Catchy Jingle
آیا گانگستر من، عوضی است، مانند آپاچی با یک صدای گره گیر

I Stack Chips, You Barely Got A Half-Eaten Cheeto
تراشه ها را جمع می کنم، به سختی یک Cheeto نیمه خورده می‌گیری

Fill ’Em With The Venom And Eliminate ’Em
این زهر رو پر کن و از بین ببر

Other Words, I Minute Maid ’Em
به عبارت دیگه، چندتا خدمتکار دارم

I Don’t Want To Hurt ’Em, But I Did ’Em In A Fit Of Rage
دلم نمی‌خواهد به آن‌ها صدمه بزنم، اما حسابی عصبانی شدم

I’m Murderin’ Again, Nobody Will Evade Him
دوباره قاتل شدم، هیچ‌کس از دست اون فرار نمی کنه

Finna Kill ’Em And Dump All The Fuckin’ Bodies In The Lake
فینا ’Em’ Em را می کشد و تمام اجساد لعنتی رو در دریاچه می ریزد

Obliterating Everything, Incinerate And Renegade ’Em
همه چیز را زیر و رو کرد و همه چیز را روشن و طغیان کرد

And I Make Anybody Who Want It With The Pen Afraid
و هر کسی که آن را با قلم بخواهد بترساند

But Don’t Nobody Want It, But They’re Gonna Get It Anyway
اما هیچ‌کس آن را نمی‌خواهد، اما به هر حال می‌خواهند این کار را انجام دهند

معنی آهنگ Godzilla از امینم

‘Cause I’m Beginnin’ To Feel Like I’m Mentally Ill
چون خیلی ناراحت می‌شوم که احساس کنم از نظر جسمی بیمار هستم

I’m Attila, Kill Or Be Killed, I’m A Killer Bee, The Vanilla Gorilla
آتیلا هستم، بکشید یا کشته شوید، یه زنبور کشنده هستم، گوریل وانیلی

You’re Bringin’ The Killer Within Me Out Of Me
داری قاتل رو ازم بیرون می‌بری

You Don’t Want To Be The Enemy Of The Demon Who Went In Me
نمی‌خواهی دشمن آن هیولای شیطانی باشی که بهم حمله کرد

And Be On The Receiving End Of Me, What Stupidity It’d Be
و در پایان کارم، چه حماقتی خواهد بود

Every Bit Of Me’s The Epitome Of A Spitter
هر بیتم مظهر یک ذره بین است

When I’m In The Vicinity, Motherfu–Er, You Better Duck
وقتی من تو همسایگی، تو بهتر از اونی

Or You Finna Be Dead The Minute You Run Into Me
یا اینکه تو همون لحظه‌ای که به من وارد شدی می‌میری

A Hundred Percent Of You Is A Fifth Of A Percent Of Me
صد درصد از شما یک پنجم از من هستید

I’m ’Bout To Fu–In’ Finish You B–Ch, I’m Unfadable
عوضی کار اون بدکاره رو تموم کردم، من غیرقابل قبول هستم

You Wanna Battle, I’m Available, I’m Blowin’ Up Like An Inflatable
می‌خوای بجنگی، در خدمتم، مثل تورم بادی بلند می شوم

I’m Undebatable, I’m Unavoidable, I’m Unevadable
شکست ناپذیر هستم، اجتناب ناپذیر هستم، غیرقابل اجتناب هستم

I’m On The Toilet Bowl, I Got A Trailer Full Of Money And I’m Paid In Full
توی کاسه توالت هستم. یه تریلر پر از پول دارم و حسابی پول می‌گیرم

I’m Not Afraid To Pull The —
از کشیدن آن ترس ندارم

Man, Stop
مرد، وایسا
Look What I’m Plannin’, Haha
نگاه کن ببین چه نقشه‌ایی دارم، هاها
Look What I’m Plannin’, Haha
نگاه کن ببین چه نقشه‌ایی دارم، هاها

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.