Your Website Your Image

❖ Eminem – Venom ❖

❖ امینم – ونوم ❖

I got a song filled with shit for the strong willed
یه آهنگ پر از گ*ه برای پر ادعاها آوردم

‏When the world gives you a raw deal
‏Set you off till you
وقتی دنیا باهات یه معامله ی ناعادلانه میکنه و باعث میشه

‏Scream, piss off, screw you
جیغ بزنی، عصبانی شی، به ف*ک بری

‏When it talks to you like you don’t belong
وقتی جوری باهات حرف میزنه که انگار به اینجا تعلق نداری

‏Or tells you you’re in the wrong field
یا بهت میگه که راهو اشتباه اومدی

‏When’s something’s in your mitochondrial
مثل وقتی که چیزی توی میتوکندریت (قسمتی از سلول DNA) هست

‏’Cause it latched on to you,
اون خودشو بهت چسبونده (منظور رپه)

‏Like Knock knock,
مثل اینه که بگه تق تق

‏let the devil in,
بذار تاریکی بیاد تو

‏malevolent As I’ve ever been,
نحس، همونطور که همیشه بودم

‏head is spinning and this medicine
‏Screaming٫
سرم میچرخه و این مواد توش فریاد میزنن

‏“L-l-l-let us in”
بذار ما بیایم تو

‏L-l-lick like a salad bowl, Edgar Allen Poe
کاسه ی سالاد رو لیس بزن، ادگار آلن پو

‏Bedridden, shoulda been dead a long time ago
این مریض خیلی وقت پیش باید میمرد

‏Liquid Tylenol, gelatin, think my skeleton’s melting
مسکن مایع (که در دوز بالا باعث نشئگی میشود)، ژلاتین، فکر کنم اسکلتم داره آب میشه

‏Wicked,I get all high when I think I’ve smelled the scent Of elephant manure
واقعا، وقتی به اینکه کود فیل رو بو کردم فکر میکنم کاملا نشئه میشم

‏hell, I meant Kahlúa
لعنتی منظورم کالواست (نوعی قهوه ی گرانقیمت شامل کود فیل)

‏screw it, to hell with it
لعنتش کنه بره به جهنم

‏I went through hell with accelerants
با شتاب رفتم سمت جهنم

‏And blew up my-my-myself again
و دوباره خودم رو سرزنش کردم

‏Volkswagen, tailspin
ولکس واگن، سقوط،

‏Bucket matches my pale skin,
باکت کردن به صورت رنگ پریدم میاد

‏Medowin, went from Hellmann’s and being rail thin
مدوین، از شرکت هلمن بیرون زدم و به شدت لاغر شدم

‏Filet-o-Fish, to Scribble Jam and Rap Olympics ’97 Freaknik
ساندویچ ماهی، کپی کردن از آهنگای جم و المپیک فریکنیک ۹۷ رپ

‏How can I be down? Me and Bizarre in Florida
چطوری میتونم ضعیف بشم؟ من و بیزار تو فلوریدا


Proof’s room slept on the floor of the motel then
خونه ی پروف کف یه متل خوابیدم بعد


Dr. Dre said “hell yeah!”
دکتر دری گفت آررره

‏And I got his stamp like a postcard, word to Mel-Man
و من تایید شدم مثل استامپ روی کارت پستال، قسم به ملمن

‏And I know they’re gonna hate
و میدونم که اونا قراره متنفر شن

‏But I don’t care, I barely could wait
ولی برام مهم نیست، اصلا نمیتونم صبر کنم


To hit them with the snare and the bass
تا با جعبه ی طبل و درام بزنم

‏Square in the face, this fuckin’ world better
توی صورتشون ،این دنیای لعنتی به نفعشه

‏prepare to get laced
آماده شه تا سوراخ سوراخ شه

‏Because they’re gonna taste my—
چون اونا قرار مزه کنن

‏Venom
زهر منو

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط

‏Venom
زهر

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن

‏I said knock knock, let the devil in
من گفتم تق تق بذار تاریکی وارد شه

‏Shotgun p-p-pellets in the felt pin
شاتگان به سنجاق نمدی اصابت میکنه

‏Cocked, fuck around and catch a hot one
آماده ی شلیک، دور و بر بگرد یدونه داغشو پیدا کن

‏I-i-it’s evident I’m not done
مشخصه که کار من تموم نشده

‏V-venomous, the thought spun like your web and
زهرآلود، فکرش مثل یه تار تنیده شده

‏you just caught in ’em
حالا دیگه گیر افتادی

‏Held against your will like a hubcap or a mud flap
جلوی خواسته هاتو مثل قالپاق و گلگیر میگیره

‏Be strangled or attacked
خفت میکنه و بهت حمله میکنه

‏So this ain’t gonna feel like a love tap
پس این قرار نیست بهت حس یه ضربه ی عاشقانه رو بده

‏Eat painkiller pills, fuck a blood track
قرصهای مسکن بخور، بیخیال پیگیری کردن خون شو

‏Like, what’s her name at the wheel ?
مثلا اسم اونی که پشت فرمون میشست چی بود؟

‏Danica Patrick
دانیکا پاتریک

‏Threw the car into reverse at the Indy end up crashin’
وقتی ک توی ایندی با عقب ماشین تصادف کرد

‏And you look back and it’s just mangled steel
و تو برمیگردی نگاه میکنی و فقط فولاد له شده میبینی

‏My Mustang and Jeep Wrangler grill
موستانگ و سپر جیپ رنگلر من

‏With the front smashed
که جلوش کاملا داغون شده

‏Much as my rear fender,
به اندازه ی گلگیرای کمیابم

‏assassin
قاتل

‏Slim be the combination of an actual kamikaze and Gandhi
اسلیم(وجه دیگری از امینم) ترکیبی از کامیکازه (کامیکازه به انتحاری خلبانان ژاپنی گفته میشه) و گاندی خواهد بود

‏Translation, I will probably kill us both when I end up
ترجمش اینه که احتمالا وقتی تموم شه جفتمونو میکشم

‏Back in India
اونجا تو هند (کامیکازه به انتحاری خلبانان ژاپنی گفته میشه)

‏You ain’t gonna be able to tell what the fuck’s happened
تو نمیتونی بگی که چه اتفاقی افتاد

‏End of ya, when you’re bit with the
آخراته وقتی که نیش بخوری با

‏Venom
زهر

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط

‏Venom
زهر

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن

‏I said, “Knock knock, let the devil in,
‏alien”
من گفتم تق تق بذار تاریکی وارد شه بیگانه

‏E-E-Elliot phone home, ain’t no telling when this
‏choke hold
تلفن خونه ی الیوت (دیالوگی از فیلم ET)حتی وقتی تحت فشار باشه حرف نمیزنه

‏On this game will end, I’m loco
این بازی تموم میشه من دیوونم

‏Became a symbiote, so
من همزیستی میکنم پس

‏My fangs are in your throat, ho
دندون نیشم تو گلوته،ج*ن***

‏ Y
ou’re snake-bitten with my
تو داری نیش مار میخوری با

‏Venom
زهر من

‏With the ballpoint pen I’m
با وجود این خودکار من هستم

‏Gun cock, bump stock, double-aught buckshot
تفنگ آماده، قنداق تفنگ، ساچمه ی سایز دوبل

‏Tied her up to a garrote, tie a couple knots
دختره رو به گاروت بستم(روش اعدام در اسپانیا به وسیله ی خفه کردن) چند تا گره زدم

‏Fired up and caught fire, juggernaut
آتیش روشن کردم و آتیش گرفتم، منهدم کننده

‏Punk rock, bi**ches goin’ down like Yung Joc
پانک راک(نوعی از راک) اون جن** ها مثل یانگ جاک یادم میمونند

‏’Cause the Doc put me on like sunblock
چون دکتر منو اوسکول کرده مثل ضدآفتاب (از اصطلاح put on برای ضدآفتاب هم استفاده میشه)

‏Why the fuck not?
چرا که نه؟

‏You only get one shot
تو فقط یه شانس داری

‏Ate shit till I can’t taste it
انقد گه خوردم که دیگه مزشو تشخیص نمیدم

‏Chased it with straight liquor
پشت سرش مش*ر*و*ب غلیظ خوردم

‏Then paint thinner then drank till I faint
بعد مشروب تندی که تا وقتی از حال برم میخورم

‏And awake with a headache
و با سردر بیدار شدم

‏and I take anything in rectangular shape
و هر قرصی که مستطیلی بود خوردم

‏then I wait
بعد صبر کردم

‏To face the demons I’m bonded to
تا با شیاطینی که اسیرشونم روبرو شم

‏’Cause they’re chasing me but I’m part of you
چون اونا دنبالم میان ولی من بخشی از توام

‏So escaping me is impossible
پس فراری دادن من غیرممکنه

‏I latch onto you like a
من به تو چسبیدم مثل یه

‏Parasite, and I probably ruined your parents’ life
انگل و من احتمالا زندگی خانوادتو نابود کردم

‏And your childhood too
و همینطور کودکیت رو

‏’Cause if I’m the music that y’all grew up on
چون اگه من موسیقی ام که تو باهاش بزرگ شدی

‏I’m responsible for you retarded fools
پس من برای اشتباهات احمقانت مسوولم

‏I’m the supervillain dad and mom was losing their marbles to
من همون آدم بشدت شروریم که مامان بابات سنگ مرمرشون (منظور فرزندشونه) بهش باختن

‏You marvel that? Eddie Brock is you
تعجب کردی؟ تو ادی براکی

‏And I’m the suit, so call me
و من اون کتم(کت یکی از شخصیتها در فیلم et)، پس منو صدا کن

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین(زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bitten with the)
وقتی که نیش بخورن توسط

‏Venom
زهر

‏(I got that) Adrenaline momentum (venom)
بستگی به مقدار حرکت آدرنالین (زهر) (گرفتم چی میگی)

‏Not knowing with ’em
با وجود اونا نمیدونم

‏Never gonna slow up in ’em
هیچ وقت با وجود اونا پیشرفت نمیکنم

‏Ready to snap any moment-um
هر لحظه ممکنه کنترلمو از دست بدم

‏Thinking it’s time to go get ’em
فکر کنم وقتشه برم سراغشون

‏They ain’t gonna know what hit ’em
هیچ وقت نمیفهمن از کجا خوردن

‏(When they get bit with the)
وقتی که نیشش رو بخورن

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.