❖ Homayoun Shajarian – Intihar Remix ❖

❖ همایون شجریان – انتحار (ریمیکس) ❖

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون
که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون
نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون
شکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را

چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون
چه دانم های بسیار است لیکن من نمی‌دانم
که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.