❖ Ice Cube – Only one me ❖

❖ ایس کیوب – فقط یک من ❖

    آهنگ های مشابه

متن و ترجمه آهنگ

دیجیتال اصلی ، نیگهای اصلی را بررسی کنید
Check the original, y’all niggas digital

جریان حلقوی ، دیوانه است
The pyroclastic flow, it’s insane
مادربزرگها مرا دوست دارند
Motherfuckers love me

niggas جوان آنها می خواهند برای من اراذل و اوباش
Young ass niggas they wanna thug for me

کاش من آنها پدرخوانده بودم ، برای من مواد مخدر بفروشند
Wish I was they Godfather, sell drugs for me

اما تنها کاری که می توانند انجام دهند اینست که برای من ضربه بزنند
But all they can do is tap cuz for me

هومی به نظر بیای
Look homie, you can be my crony

اگر می دانید چگونه می توانید از سونی استفاده کنید
If you figure how to get a check out of Sony

ای پروردگار ، فکر کردم تماشای موعظه به گروه کر را دارم
Oh Lord, thought I watch preaching to the choir

وقتی در این منبر هستم ممکن است آتش بگیرم
When I’m in this pulpit I might catch on fire

کلاس پر از بنزین ، آیا شما یک فندک دارید؟
Class full of gas, do you got a lighter?

دست پر از الاغ ، چرا باید بازنشسته شوم
Hand full of ass, why should I retire

گربه هایی که تف کردم می تواند الهام بخش یک مسیح باشد
The shit I spit might inspire a Messiah

برای پرتاب این دروغ ها در دریاچه ای پر از آتش
To throw these lies in a lake full of fire

از رینگ و لاستیک های من چیزی خبری نیست
Ain’t nothing flier than my fuckin’ rims and my tires

و یک کلمه به حکیم ، شما بهتر است شما را فریب دهید
And a word to the wise, you better fuckin’ recognize

که من از وقتی که عوضی کار wop را در بلوک قرار داشتم
That I been on the block since bitches did the wop

از آنجا که فلوید و دامیان سنگ های موجود در جوراب های خود را نگه می داشتند ، نیگا
Since Floyd and Damian kept rocks in they socks, nigga

به 2Pac آموخت که چگونه آن را گانگستر نگه دارد
Taught 2Pac how to keep it gangster

من به Biggie Smalls نشان دادم که چگونه عصبانیت خود را آزاد کند
I showed Biggie Smalls how to release his anger

چه کسی پیش من آمد؟
Who came before me?

Melle Mel، Ice T
Melle Mel, Ice T

کینگ تی ، KRS و همکار چاک دی
King T, KRS and the homie Chuck D

P.E ، DMC ، nigga تاریخ خود را می دانید
P.E, DMC, nigga know your history

اگر مکعب 3 بالا نیست ، پس شما برای من عوضی هستید
If Cube ain’t top 3, then you’s a bitch to me

یخ مکعب ، این نام در بدنام زندگی خواهد کرد
Ice Cube, the name will live in infamy

از نیگای جوانی که Eazy-E اختراع کرده است بپرسید
Ask the young nigga that invented Eazy-E

عوضی در ساحل غربی ، بله این همه من است
West Coast bitch, yeah that’s all me

با خیلی کوتاه و D-R-E
With Too Short and the D-R-E

ما آن را خیلی سخت کردیم ، درخت خانواده خود را بررسی کنید
We made it too hard, check our family tree

ببینید سعی می کنید Snapple را از همه سیب های بد درست کنید
See you try to make a Snapple out of all them bad apples

نیگا به اندازه کافی
Nigga enough

شما را رها کرده و برهم زده و
Leave you baffled and, gaffled and

در خانه شما مانند یک قرعه کشی یک مادر در حال اجرا است
Running through your house like it’s a motherfuckin’ raffle

من صلادی هستم که دارای تاباسکو است ، شما آخرین سستی هستید که می خواهم
I’m a asshole with tabasco, you the last hoe I would ask for

اگر مجبور شدم خانه خود را ترک کنم وارد یک خانه هو شدم
If I had to leave your house walked into a ho house

نوشیدنی که می ریزم ، علفهای هرز را که بیرون می آورم
The drink that I pour out, the weed that I blow out

همه چیز برای نیگا بیگ هورک من است ،
It’s all for my nigga Big Hurk, when I show out

این را در یک قاب تصویر کنید ، پاره شوید
Picture this in a frame, get tore out

وقتی می خواهم بیرون بروم ، فرش های قرمز چرخانده می شوند
When I wanna go out, red carpets get rolled out
خیلی از شما وجود دارد ، تنها یک من وجود دارد
There’s a lot of you’s, there’s only one me

آنها با wannabe اشتباه گرفته نمی شوند
They are not confused by the wannabe

خیلی از شما وجود دارد ، تنها یک من وجود دارد
There’s a lot of you’s, there’s only one me

آنها با wannabe اشتباه گرفته نمی شوند
They are not confused by the wannabe

اصلی ، اصلی ، من نمونه اولیه هستم
Original, original, I’m the prototype

اصلی ، اصلی ، کپی درست است
Original, original, he the copy right

اصلی ، اصلی ، من نمونه اولیه هستم
Original, original, I’m the prototype

اصلی ، اصلی ، کپی درست است
Original, original, he the copy right
بنابراین آنچه شما از روده
So what you from the gutter

اگر شما یک مادر سیاه پوست داشته باشید ، همه ما مجبور به مبارزه هستیم
We all had to struggle if you got a black mother

همه ما مجبور شدیم با عموها و برادرانمان قراضه كنیم
We all had to scrap with our uncles and our brothers

پنجره اتاق خواب ، بدون پرده ، روکش های استفاده شده
Bedroom window, no curtains, used covers

Motherfucker همیشه ادعا می کند که سخت ترین است
Motherfucker always claim to be the hardest

اما این مادربزرگ ها هرگز ادعا نمی کنند که باهوش ترین هستند
But these motherfuckers never claim to be the smartest

من یک هنرمند هستم که موریتین های سخت شما را نقاشی می کند
I’m a artist that’ll paint your rigor mortis

شما نیگا خرگوش احمقانه ، اینجا لاک پشت آمده است
You silly rabbit nigga, here come the tortoise

سریع صاف و صاف کند است
Fast is smooth and smooth is slow

و به این ترتیب است که شما آن را دریافت می کنید ، 20 سال پی در پی
And that’s how you get it, 20 years in a row

چگونه می توانید 20 سال در یک سوراخ پیش بروید
Advance how you get 20 years in a hole

شرط 10 را بزنید که الاغ شما روح ندارد
Bet 10 that you ass ain’t got no soul

چنگ زدن به آن دسته از مردان سفید الاغ سرد
Grab that cold ass white men steel

پوست لایه برداری ، مانند یک نشت روغن اجرا کنید
Cap peels, run like an oil spill

مته های بزرگ ، او را در محل دفن زباله پیدا کردند
Big drills, found him in the landfill

30 سال داری اما مرد من هنوز
You got 30 years but you my man still

تونی مونتانا اشک آنها را لعنتی
Fuck them tears, Tony Montana

شما را در مونتانا گرفتار ، به استرالیا منتقل کرد
Caught you in Montana, extradited to Atlanta

این نیگا موز نیست ، این آلاباما است
This ain’t the banana nigga, this is Alabama

ناخن را در تابوت خود بزنید وقتی قاضی چوب چکش ، نیگا را تکان داد
Nail in your coffin when the judge rock the hammer, nigga
خیلی از شما وجود دارد ، تنها یک من وجود دارد
There’s a lot of you’s, there’s only one me

آنها با wannabe اشتباه گرفته نمی شوند
They are not confused by the wannabe

خیلی از شما وجود دارد ، تنها یک من وجود دارد
There’s a lot of you’s, there’s only one me

آنها با wannabe اشتباه گرفته نمی شوند
They are not confused by the wannabe

اصلی ، اصلی ، من نمونه اولیه هستم
Original, original, I’m the prototype

اصلی ، اصلی ، کپی درست است
Original, original, he the copy right

اصلی ، اصلی ، من نمونه اولیه هستم
Original, original, I’m the prototype

اصلی ، اصلی ، کپی درست است
Original, original, he the copy right

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.