Kanye West – Devil In A New Dress

کانیه وست – شیطان در لباس جدید

I love it though
خیلی دوستش دارم
I love it though, hah, you know? Uh
Put your hands to the constellations
دستت رو بزار روی این صور فلکی [صور فلکی استعاره ای از آلت تناسلی مردان سیاه پوسته]The way you look should be a sin, you my sensation
قیافـت جـوری شـده کـه باعـث گـنـاه میـشی . تـو تمـام احـسـاس زنـدگی منـی [منـظورش اینـه اینـقدر زیـبا شـده کـه باعـث مـیشه کـانیه بـه فـکـر گـنـاه بیـافته]I know I′m preaching to the congregation
We love Jesus but you done learned a lot from Satan
ما مسیح رو دوست داریم ولی تو کلی چیزای مختلف از شیطان یاد گرفتی
I mean a nigga did a lot of waiting
منظورم اینه که یه کاکاسیاه خیلی صبر میکنه واسه یکی دیگه
We ain’t married, but tonight I need some consummation
ما هنوز ازدواج نکردیم ولی بلاخره یه نتیجه ای امشب باید بگیریم [کانیه توی این 4 لاین خودش رو یک موعظ مسیحی فرض کرده و میگه با اینکه بقیه رو نصیحت میکنه ولی کارایی که اوندختر داره انجام میده داره کانیه رو به سمت گناه میبرهتوی مسیحیت یه موعظ نمیتونه بدون ازدواج سـکس انجام بده و توی خط آخر میگه که باید با اون دختر صحبت کنم که یاراضی به ازدواج بشه و یا تن به گناه بدیم]May the Lord forgive us, may the gods be with us
آیا خدا می بخشمون، آیا خدا با ما خواهد بود
In that magic hour I seen good Christians
توی اون ساعت جادویی، من مسیحی های خوبی رو دیدم [ساعت جادویی معموال به 4-0 صبح میگن که بار ها میبندن و افراد مست بیرون میان و از شدت مستی شروع به آسیب بهاموال عمومی میکنن]Make rash decisions, oh she do it
که حتی تصمیم های بی پروایی میگیرن، اوه دختره هم همین کارو کرد!
What happened to religion? Oh, she lose it
پس با دینش چیکار کرد؟ اوه دینش هم گذاشت کنار [میتونه معنی از دست دادن عقلش هم داشته باشه]She putting on her make up, she casually allure
خود واقعیش رو پشت آرایشش قایم کرده، اون با این کارش تصادفی بقیه رو به طمع مینداخت
Text message break ups, the casualty of tour
پیغام تموم شدن رابطه نتیجه ی تور کنسرت هامه [اشاره داره به رابطه ی خواننده ها و میگه دختره با رفتن من به تور بهم پیام میده که رابطمون تمومه]How she gon′ wake up and not love me no more?
How she gon′ wake up and not love me no more?
I thought I was the asshole, I guess it’s rubbing off
فکر میکردم من آدم عوضی ام ولی این فکرم داره بهم آسیب میزنه
Hood phenomenon, the LeBron of rhyme
من پدیده ی محلمونم، لبرون جیمز قافیه ها [کانیه و لبرون جیمز زندگی مشابهی داشتن و هر دو توسط مادر های مجردشون به سختی بزرگ شدن]Hard to be humble when you stunting on a jumbotron
سخته متواضع باشی وقتی توی تمام صحنه ها میدرخشی
I’m looking at her like this what you really wanted, huh?
به پیاماش نگاه میکنم و با خودم میگم: دختر این چیزیه که تو میخوای؟
Why we argue anyway? Oh, I forgot, it′s summertime
Put your hands to the constellations
دستت رو بزار روی این صور فلکی [صور فلکی استعاره ای از آلت تناسلی مردان سیاه پوسته]The way you look should be a sin, you my sensation
قیافـت جـوری شـده کـه باعـث گـنـاه میـشی . تـو تمـام احـسـاس زنـدگی منـی [منـظورش اینـه اینـقدر زیـبا شـده کـه باعـث مـیشه کـانیه بـه فـکـر گـنـاه بیـافته]I know I′m preaching to the congregation
We love Jesus but she done learned a lot from Satan
ما مسیح رو دوست داریم ولی اون دختره کلی چیزای مختلف از شیطان یاد گرفته
(Satan, Satan, Satan)
(شیطان، شیطان، شیطان)
I mean a nigga did a lot of waiting
منظورم اینه که یه کاکاسیاه خیلی صبر میکنه واسه یکی دیگه
We ain’t married, but tonight I need some consummation
ما هنوز ازدواج نکردیم ولی بلاخره یه نتیجه ای امشب باید بگیریم [کانیه توی این 4 لاین خودش رو یک موعظ مسیحی فرض کرده و میگه با اینکه بقیه رو نصیحت میکنه ولی کارایی که اوندختر داره انجام میده داره کانیه رو به سمت گناه میبرهتوی مسیحیت یه موعظ نمیتونه بدون ازدواج سـکس انجام بده و توی خط آخر میگه که باید با اون دختر صحبت کنم که یاراضی به ازدواج بشه و یا تن به گناه بدیم]When the sun go down it′s the magic hour, the magic hour
And outta all the colors that’ll fill up the skies
و با اینکه کلی رنگ زیبا توی آسمون هست
You got green on your mind, I can see it in your eyes
فقط رنگ سبز توی ذهن تو باقی مونده، میتونم از تو چشمات اینو بفهمم [منظورش اینه که اون دختر فقط به فکر پوله که رنگش سبزه]Why you standing there with your face screwed up?
چرا اونور ایستادی و اخمات رفته توی هم؟
Don′t leave while you’re hot that′s how Mase screwed up
Throwing shit around, the whole place screwed up
اینقدر به دورو برت گند نزن، همه جا نابود شد
Maybe I should call Mase so he could pray for us
شاید لازم باشه یه زنگ به “میز” بزنم تا واسمون یه دعایی بکنه [میز رپر آمریکایی بود که زمانی که کارش گرفته بود رپ رو کنار گذاشت و همه رو شوکه کرد]

I hit the Jamaican spot, at the bar, take a seat
من یه بشقاب غذای جاماییکایی سفارش دادم توی بار بگیر بشین
I ordered the jerk, she said you are what you eat
واسه تو هم یه بشقاب دیگه سفارش دادم ولی تو میگی فقط غذای سالم میخوری [منظور از این لاین اینه که به قدری رابطشون از دست در رفته که دیگه نمیتونن ترمیمش کنن]You see I always loved that sense of humor
ببین من همیشه شوخ طبعیت رو دوست داشتم [کانیه فکر میکنه دختره داره باهاش شوخی میکنه]But tonight you should have seen how quiet the room was
ولی تو امشب باید میدیدی که اتاق چقدر ساکت بود [چقدر رابطشون سرد شده بود]The Lyor Cohen of Dior Homme
من الیور کوهن برند دیور مردونه ام
That’s “Dior Homme”, not “Dior, homie”
منظورم دیور مردونست نه خود دیور رفیق [الیور کوهن یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در صنعت موسیقی است وکانیه توی این لاین با استفاده از ورد پلی سعی میکنه تلفظ درست کلمه رو به فرانسوی یاد بده]The crib Scarface, could it be more Tony?
خونه ی توی فیلم Scarfaceدیگه بیشتر از این میشه مثل تونی شد؟؟ [منظورش اینه که خونه ی خودش مثل خونه ی تونی مونتانا توی فیلم الکچریه]You love me for me? Could you be more phony?
میگی منو به خاطر خودم دوست داری. دیگه بیشتر از اینم میتونی حقه بازی کنی؟ [منظورش اینه که دختره چون خونه ی کانیه رو دیده بهش ابراز علاقه میکنه ولی دختره داره دروغ میگه که به خاطر خودکانیه دوستش داره]Put your hands to the constellations
دستت رو بزار روی این صور فلکی [صور فلکی استعاره ای از آلت تناسلی مردان سیاه پوسته]The way you look should be a sin, you my sensation
قیافـت جـوری شـده کـه باعـث گـنـاه میـشی . تـو تمـام احـسـاس زنـدگی منـی [منـظورش اینـه اینـقدر زیـبا شـده کـه باعـث مـیشه کـانیه بـه فـکـر گـنـاه بیـافته]Haven’t said a word- Haven′t said a word to me this evening
Cat got your tongue?
موش زبونتو خورده؟
Lookin′ at my bitch I bet she give your ass a bone
Lookin’ at my wrist it′ll turn your ass to stone
Stretch limousine, sipping Rosé all alone
(این لاین 2 تا معنی میتونه داشته باشهاول اینکه توی لیموزین خودش شامپاین میخوره و از زندگیش راضیهولی معنی دومش چون نام خانوادگیش “روزی” هست میتونه این باشه که توی لیموزین دوست دخـترش آبـش رو میخوره)
Double-headed monster with a mind of his own
مغز خودم توی باطن یه هیوالی دو سر
Cherry red chariot, excess is just my character
یه ارابه ی شرابی رنگ بزرگ دارم . گنده بودن توی ذات منه [ارابه ی بزرگ شرابی منظورش خودروی فراری ای هست که داره]All black tux, nigga shoes lavender
همه ی کت و شلوار هام مشکیه و کفشای رسمیم به رنگ بنفش
I never needed acceptance from all you outsiders
هیچوقت تایید گرفتن از شمایی که بیرون گود نشستین رو لازم نداشتم
Had cyphers with Yeezy before his mouth wired
حتی قبل از اینکه کانیه دندون هاش رو ارتدنسی کنه باهاش توی سایفر ها بودم [ریک راس و کانیه اولین بار سال 2002 هم رو دیدن وقتی که کانیه هنوز آنچنان مشهور نشده بود]Before his jaw shattered climbing up the Lord’s ladder
حتی قبل از اینکه فکش بشکنه هم داشت از پله های خدا به سمت بهشت میرفت [کانیه قبل از اینکه خیلی مشهور بشه تصادف شدیدی داشت و فکش آسیب شدیدی دید. حالا ریک راس میگه حتی قبل ازاینکه اون تصادف اتفاق بیافته و مرگ رو به چشماش ببینه بازم داشته مسیرش رو درست میرفته]We still speeding, running signs like they don′t matter
Uh, hater talking never made me mad
حرف های هیتر هام هیچوقت ناراحتم نمیکنه
Never that not when I’m in my favorite papertag
هیچوقت مخصوصا وقتی توی برند مورد علاقم نشستم
Therefore G4′s at the Clearport
When it come to tools fool I’m a Pep Boy
وقتی بحث اسلحه میشه احمق من یه “پپ بوی” ام [پپ بویز کمپانی تعمیر ماشین توی آمریکامنظورش اینه که وقتی بحث اسلحه میشه من میدونم چجوری ازش استفاده کنم مثه کسایی که از ابزار واسه تعمیر ماشیناستفاده میکنن]When it came to dope I was quick to export
وقتی هم بحث مواد میشه من سریع میتونم صادرش کنم
Never tired of ballin’ so it′s on to the next sport
New Mercedes sedan, the Lex sport
یه مرسدس بنز مدل “سدن” جدید. از اون مدل های اسپورتش
So many cars DMV thought it was mail fraud
اینقدر ماشین خریدم که دپارتمان ماشین فکر میکنه دارم جعل سند میکنم
Different traps, I was getting mail from
معامله های مختلفی بود واسه فروش مواد. منم نامه هایی دریافت کردم
Polk County, Jacksonville, rep Melbourne
از زندان “پولک” و “جکسون ویل” و “ریپ ملبورن”
Whole clique appetite′s had tapeworms
Spinning Teddy Pendergrass vinyl as my J burns
دارم به آهنگ “تدی پندرگرس” گوش میدم در حالی که گل میکشم [خواننده ی قدیمی آمریکایی]I shed a tear before the night’s over
من قبل از اینکه شب تموم بشه اشک ریختم
God bless the man I put this ice over
خدا اون یارویی که کشتم رو بیامرزه
Getting 2Pac money twice over
دو برابر توپاک واسه هر آهنگ در میارم [وقتی توپاک کشته شد شایعه شد که فقط صد هزار دلار پول توی حساب بانکیش بوده . ریک راس واسه هر همکاری دویستهزار دلار میگیره]Still a real nigga, red Coogi sweater, dice roller
هنوزم یه کاکاسیاه واقعی ام که لباس “رد کوجی” تنمه و تو همه چی ریسک میکنه
I′m making love to the angel of death
Catching feelings never stumble, retracing my steps
یه حسی دارم که هیچوقت تلو تلو نمیخورم و عقب نشینی نمیکنم

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.