Alright

Kendrick Lamar – Alright

کندریک لامار – آلرایت

Alls my life I has to fight, nigga
دادا من همه زندگيم را درگير جنگ با افكار و ذهنم بودم
Alls my life I…
همه ی زندگیمو
Hard times like, “Yah!”
روزگار خيلي سخت
Bad trips like, “Yah!”
اتفاقاي بد…اره
Nazareth, I′m fucked up
Nazareth, I′m fucked up
Homie, you fucked up
رفیق تو بگا رفتي
But if God got us, then we gon’ be alright
ولی اگه خدا هوامونو داشته باشه، ما وضعمون درست ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Nigga, we gon’ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
We gon’ be alright
ما وضعمون درست ميشه
Do you hear me? Do you feel me? We gon′ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Huh? We gon’ be alright
ها؟ حالا و روز ما بهتر ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Do you hear me? Do you feel me? We gon’ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
Uh, and when I wake up
آه… و وقتي من از خواب بيدار ميشم(به خودم ميام)
I recognize you′re looking at me for the pay cut
But homicide be looking at you from the face down
اما قتل بي توجيه ما ها(سياهپوستان توسط پليس) تنها چيزيه كه از شما انتظار ميره
What MAC-11 even boom with the bass down?
لاپوشوني هاي شما(پنهانكاري رسانه در قبال حقايق قتل ها) مثل يه صدا خفه كن روي اسلحه M11 ميمونه
Schemin’, and let me tell you ′bout my life
Painkillers only put me in the twilight
مسكن ها منو به بيراهه ميكشونه
Where pretty pussy and Benjamin is the highlight
اينجا ك*س هاي خوشگل و پول اولويت اوله
Now tell my momma I love her, but this what I like, Lord knows
حالا (خدا) به مامانم بگو واقعا عاشقش هستم ولي ايني كه الان شدم خدا ميدونه ازش راضي نيستم
20 of ’em in my Chevy, tell ’em all to come and get me
بیستا از شما از من گریزونین، بهشون بگو همه شون بیانو منو بگیرن
Reaping everything I sow, so my karma comin′ heavy
No preliminary hearings on my record
در غير اينصورت بهشت براي من جايي نخواهد داشت
I′m a motherfucking gangster in silence for the record
Tell the world I know it’s too late
به دنیا بگو كه من می دونم براي اينكارا خیلی دیره
Boys and girls, I think I gone cray
پسرا و دخترا فكر كنم من ميخوام راه دوستم لكرا(رپر تبليغي مسيحي كه آموزه هاي عيسي را تبيين ميكند) رو پيش برم
Drown inside my vices all day
همه روز رو بطرف گناه كشيده ميشم
Won′t you please believe when I say
Wouldn’t you know
نميخواستيد كه بدونيد
We been hurt, been down before
در گذشته ما صدمه ديديم و بهمون ظلم شد ( تبعيض نژادي)
Nigga, when our pride was low
دادا همون وقتي كه ارزشي براي ما قائل نميشدن
Lookin′ at the world like, “Where do we go?”
Nigga, and we hate po-po
دادا ما از پلیس متنفریم
Wanna kill us dead in the street fo sho’
همونايي كه ميخواستن بكشنمون و مارو تو خيابون كشتن
Nigga, I′m at the preacher’s door
My knees gettin’ weak, and my gun might blow
درحالي كه به زانو افتادم جلوي خدا،زانوهام احساس ضعف ميكنن و اسلحه ام ممكنه هر لحظه شليك كنه (بطرف پليسا(بازم دست به خلافكاري بزنم))
But we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Nigga, we gon’ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
We gon′ be alright
حال و روز مون بهتر ميشه
Do you hear me? Do you feel me? We gon’ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Huh? We gon’ be alright
ها؟ حالا و روز ما بهتر ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه

Do you hear me? Do you feel me? We gon’ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
What you want you, a house? You, a car?
شيطان:چي ميخواي؟ تو يه ماشين؟ تو يه خونه؟
40 acres and a mule? A piano, a guitar?
يه زمين ٤٠ هكتاري؟يه پيانو؟يه گيتار؟
Anything, see my name is Lucy, I’m your dog
شيطان: هرچي، ببين اسم من لوسيه ، من سگ تو هستم (هرچي ميخواي ازم بخواه)
Motherfucker, you can live at the mall
كندريك: مادر به خطا ، تو(شيطان) عين يه دلالي و بايد توي بازار زندگي كني
I can see the evil, I can tell it, I know it′s illegal
I don′t think about it, I deposit every other zero
Thinking of my partner, put the candy, paint it on the Regal
اين دنياي مادي و پولي رگال آبنباتي رو يادم مياره
Digging in my pocket, ain’t a profit big enough to feed you
كندريك: جيبم را دارم خالي ميكنم … شيطان: هيچي سودمند تر از سير كردن تو نيست(معناي ديگر : هيچ اميدي جز من نداري
Every day my logic get another dollar just to keep you
كندريك: من با منطقم هر روز ازت پول ميگيرم و تورو نزديك خودم نگه ميدارم
In the presence of your chico, ah!
شيطان: تو ميتوني در حضور فرزندان من و با كمك اونا قدرت بگيري
I don′t talk about it, be about it, every day I sequel
If I got it then you know you got it, Heaven, I can reach you
اي كسايي كه ازم تقليد ميكنيد ، اگه بتونم به بهشت برسم شمارو هم خواهم رسوند
Pat Dawg, Pat Dawg, Pat Dawg, my dog, that’s all
Bick back and Chad, I trap the bag for y′all
I rap, I black on track so rest assured
من رپ كن هستم و سياهپوستم و تو مسير هدفم هستم
My rights, my wrongs, I write ’til I′m right with God
Wouldn’t you know
نميخواستيد كه بدونيد
We been hurt, been down before
در گذشته ما صدمه ديديم و بهمون ظلم شد ( تبعيض نژادي)
Nigga, when our pride was low
دادا همون وقتي كه ارزشي براي ما قائل نميشدن
Lookin’ at the world like, “Where do we go?”
و ما سرگردون بوديم كه بايد چيكار كنيم
Nigga, and we hate po-po
دادا ما از پلیس متنفریم
Wanna kill us dead in the street fo sho′
Nigga, I′m at the preacher’s door
My knees gettin′ weak, and my gun might blow
But we gon’ be alright
ولي (من اميدوارم) حال و روز ما بهتر ميشه
Nigga, we gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Nigga, we gon’ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
We gon′ be alright
We gon′ be alright
Do you hear me? Do you feel me? We gon’ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
Nigga, we gon’ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Huh? We gon′ be alright
دادا حال و روز مون بهتر ميشه
Do you hear me? Do you feel me? We gon’ be alright
ميشنوي چي ميگم؟ درك ميكني چي ميگم؟ ما وضعمون درست ميشه
I keep my head up high
من استوار ميمونم و سرمو بالا نگه می دارم
I cross my heart and hope to die
من قول ميدم اينطور بمونم و در غير اينصورت حاضرم بميرم
Lovin′ me is complicated
Too afraid, a lot of changes
چون مدام در حال تغيير هستم
I’m alright, and you′re a favorite
Dark nights in my prayers
توي شباي تاريك و دعاي شبم
I remembered you was conflicted
به ياد ميارم وقتي رو كه تو توي ذهنت درگيري داشتي
Misusing your influence, sometimes I did the same
از قدرتت اشتباه استفاده ميكردي، خودمم بعضي وقتا اين كارو كردم
Abusing my power, full of resentment
هدر دادن قدرتم،رنجش زيادي داره
Resentment that turned into a deep depression
رنجشي كه تبديل به يه افسردگي عميق شد
Found myself screamin’ in the hotel room
مست در حال جيغ زدن توي اتاق هتلي به خودم اومدم
I didn′t wanna self-destruct
The evils of Lucy was all around me
نوچه هاي شيطان اطراف من بودن
So I went runnin’ for answers
پس من ازشون فرار كردم تا به جواب هايي كه دنبالشونم برسم

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.