Metro Boomin Ft Gunna – Space Cadet

مترو بومین (گانا) – اسپیس کادت

Yeah, ooh
اوه، آره
Metro on these
امضای آهنگساز(metro booming)
Boominati wave, uh
موج بومیناتی ، اوه
(We′ve done it with robotic arm on the space shuttle)
(We’ve done it with direct launch of modules)
(ما این کار را با راه اندازی مستقیم ماژول ها انجام داده ایم)
Prepare for light speed
برای سرعت نور آماده شو
Bought a spaceship, now I′m a space cadet (space cadet)
Big white mansion in my habitat (habitat)
عمارت بزرگ سفید در زیستگاه من (زیستگاه)
Aim a lot of sticks like it’s laser tag (laser tag)
بسیاری از چوب ها رو مثل لیزر برچسب گذاری کن (برچسب لیزر)
Fuck a rich bitch, havin’ rich sex (rich sex)
سلام میکنه
Smoke a lot of trees, need a weed plant (weed plant)
بسیاری از درختان را دود کنید ، به گیاه وید(گل) احتیاج داریم (گیاه گل)
Addicted to codeine, where the lean at? (Where the lean at?)
معتاد به کدئین ، از کجا لاغر شده؟ (از کجا شده؟)
Sleepin′ on these G′s, it’s a beanbag (beanbag)
Got Rick Owen jeans, cost a cool rack (cool rack)
شلوار جین ریک اوون ، یک قفسه جالب (قفسه جالب)
Check came from my fans, life is fantastic (fantastic)
بررسی از طرف طرفداران من انجام شد ، زندگی خارق العاده است (خارق العاده)
I was broke as hell, sleepin′ on the mattress (on the mattress)
I felt like it’s Hell, wasn′t nobody happy
Hot shells droppin’ out the semi-automatic (hot shells)
صدف های داغ پوسته های نیمه اتوماتیک را از بین می برند (صدف های داغ)
Ran it up, bought a condo, got a new addy (ran it up)
اونو اجرا کن ، یک کانکس خریداری کردم ، یک افزودنی جدید داریم (اون اجرا کن)
Got the VVs with a Vlone jean jacket (vVs)
هارو با یه ژاکت vlone جین بدست بیار (VVs)VV
They can′t see me even if you had 3D glasses (3D glasses)
Bad bitch in the bikini she from Calabasas (calabasas)
ج.نده بد در بیکینی اون از کالاباساس عه (کالاباساس)
Got a pocket full of bleu cheese and some green relish
یک جیب پر از پنیر بلو و مقداری چاشنی سبز داشته باش
I’m a psycho for these hundreds, got a cash fetish (cash fetish)
من یک روانی برای این صدها نفرم ، یک طلسم نقدی دارم (طلسم نقدی)
I’ve been studyin′ these hundreds, I′m a mathematic
And this love make me wanna buy my dad a Caddy
من این صدها را مطالعه کرده ام ، من یک ریاضی هستم
‘Cause the love got me geeked up, I don′t need an Addy
Dracos let these niggas know we war-ready (‘cos)
Dracos اجازه بده این شگفت زده ها بدونن که ما آماده جنگ هستیم (‘Cos)
Expensive clothes on my bitches, we ain′t ball-cappin’
Alien, feel like I′m livin’ on my own planet
Bought a spaceship, now I’m a space cadet (space cadet)
یک سفینه فضایی خریداری کردم ، الان من یک دانش آموز فضایی هستم (دانش آموز فضایی)
Big white mansion in my habitat (habitat)
عمارت بزرگ سفید در زیستگاه من (زیستگاه)
Aim a lot of sticks like it′s laser tag (laser tag)
Fuck a rich bitch, havin′ rich sex (rich sex)
Smoke a lot of trees, need a weed plant (weed plant)
بسیاری از درختان را دود کنید ، به گیاه وید(گل) احتیاج داریم (گیاه گل)
Addicted to codeine, where the lean at? (Where the lean at?)
معتاد به کدئین ، از کجا لاغر شده؟ (از کجا شده؟)
Sleepin’ on these G′s, it’s a beanbag (beanbag)
Got Rick Owen jeans, cost a cool rack (cool rack)
شلوار جین ریک اوون ، یک قفسه جالب (قفسه جالب)
Chanel shoes overseas, they was patent leather
کفش های شانل در خارج از کشور ، چرم های لاستیکی بودند
Shop in Tokyo, Japan, they the best ever
خرید در توکیو ، ژاپن ، بهترین های همیشه
Blueberry t-shirt, sleeve on leather
تی شرت بلوبری ، آستین روی چرم
Hard-top turn the vert, ride in any weather
چرخش عمودی به سمت راست ، تو هر آب و هوایی سوار شو
You ain′t gotta bend down
This ain’t the propeller
این پروانه نیست
Me and Wheezy spent a dime coppin′ Gucci sweaters
Steady drippin’, nigga drownin’ I cannot help him
قطره قطره ثابت’ ,شکفت زده میاد پایین،من نمیتونم کمکش کنم
It′s the Boominati, guys, we are not the devil (boominati)
Got Columbia and ties out in Mexico (mexico)
کلمبیا را بدست بیار و تو مکزیک ارتباط برقرار کن (مکزیک)
Wash the Benz a hundred times still smell dope (smell dope)
صدبار بنز رو بشور هنوز بوی بد میده (بوی بد)
Got some pants from Philipp Plein feel like velcro
از فیلیپ پلین چندتا شلوار داری که احساس نوار چسب داره
A bitch fine and love shoppin′ at Rodeo (yeah)
I be iffy, don’t want cop if it′s a day old
Ain’t stingy, my bro Gunna get a payroll
بخیل نیست ، برادر من Gunna حقوق و دستمزد می گیره
I just want the pretty women and the pesos
من فقط زنای زیبا و پزوها رو می خوام
I can only hear the engine in this Lambo
من فقط موتور داخل این لامبو رو می شنوم
Bought a spaceship now I′m a space cadet (space cadet)
Big white mansion in my habitat (habitat)
عمارت بزرگ سفید در زیستگاه من (زیستگاه)
Aim a lot of sticks like it’s laser tag (laser tag)
بسیاری از چوب ها رو مثل لیزر برچسب گذاری کن (برچسب لیزر)
Fuck a rich bitch, havin′ rich sex (rich sex)
Smoke a lot of trees, need a weed plant (weed plant)
بسیاری از درختان را دود کنید ، به گیاه وید(گل) احتیاج داریم (گیاه گل)
Addicted to codeine, where the lean at? (Where the lean at?)
معتاد به کدئین ، از کجا لاغر شده؟ (از کجا شده؟)
Sleepin’ on these G’s, it′s a beanbag (beanbag)
Sleepin’ on these G’s, it′s a beanbag (beanbag)
Got Rick Owen jeans, cost a cool rack (cool rack)
شلوار جین ریک اوون ، یک قفسه جالب (قفسه جالب)
Bought a spaceship, now I′m a space cadet (space cadet)
Big white mansion in my habitat (habitat)
عمارت بزرگ سفید در زیستگاه من (زیستگاه)
Aim a lot of sticks like it’s laser tag (laser tag)
بسیاری از چوب ها رو مثل لیزر برچسب گذاری کن (برچسب لیزر)
Fuck a rich bitch, havin′ rich sex (rich sex)
Smoke a lot of trees, need a weed plant (weed plant)
بسیاری از درختان را دود کنید ، به گیاه وید(گل) احتیاج داریم (گیاه گل)
Addicted to codeine, where the lean at? (Where the lean at?)
معتاد به کدئین ، از کجا لاغر شده؟ (از کجا شده؟)
Sleepin’ on these G′s, it’s a beanbag (beanbag)
Got Rick Owen jeans, cost a cool rack (cool rack)
شلوار جین ریک اوون ، یک قفسه جالب (قفسه جالب)
Ooh, ooh
اووه،اوه
Yeah
ارع
Oh, oh
اوه،اوه
(New coupe, I′m a space cadet, yeah)
Oh, oh
اوه،اوه
(Metro bought me two Pateks, ooh)
(مترو دو تا پاتک برام خرید ، اوه)
Oh, oh
اوه،اوه
(Is it drippin’? Got a nigga wet, hmm)
نننن
Oh, oh
اوه،اوه
(You on the Boominati wave)
(تو روی موج Boominati هستی)

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.