دوباره بارون میاد آروم میکوبه روی شیشه
دلم آروم نمیشه

رد پاهات مثه زخمی که میمونه تا همیشه
دلم آروم نمیشه

روت تو روم وا شد دوباره دعوا شد
یه نفر رفت و یکی دوباره تنها شد

اونکه که عشقم بود پشتم بهش گرم بود
یخ زده قلبم واسه اون که سرش گرم

هی یه کاری کردی که توو روو همه وایستم
حیف تقصیره تو که نبود من خودم خواستم
هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی

هی یه کاری کردی که توو روو همه وایستم
حیف تقصیره تو که نبود من خودم خواستم
هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی

سنگی چند وقته کم رنگی
تو با کی میجنگی این آخراشه

فریاد دادی منو بر باد
ای وای از اون روز که سنگم طلا شه
هه سنگم طلا شه

هی یه کاری کردی که توو روو همه وایستم
حیف تقصیره تو که نبود من خودم خواستم
هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی

هی یه کاری کردی که توو روو همه وایستم
حیف تقصیره تو که نبود من خودم خواستم
هی یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.