Azzamchik - Salam aleykum

Azzamchik – Salam aleykum

عزامچیک – سلام علیکم

Selamın aleyküm heyzat
سلام علیکم حیزات
حیزات سلام علیکم
Ben geldim yüreğinde yer varmı
بن گلدیم یورَگینده یر وار می
تو دلت جا هست،من اومدم
Yüreğinde yer var mı
یورگینده یر وارمی
تو دلت جا هست
Biliyorum içerisini berbat
بیلیوروم ایچَریسینی بر بات
میدونم درونش بهم ریخته
Bide bana sor
بیده بانا سور
یه از منم بپرس
Kalbinden haber var mı
کالبینده حابر وار می
خبری از دلت داری
Geçmişe dair nevarsa yaktım
گِچمیشه داییر نَوارسا یاکتیم
سوزوندم هرچی از گذشته داشتم
Cesaretin var sa hadi durma yok
جسارتین وارسا هادی دورما یاک
اگه جسارت داری (نمیترسی) بیا واینستا بسوزون
Sende
سنده
تو هم همینطور
Yardım
یاردیم
کمک
Bende senin gibi boş laflara
بنده سنین گیبی بوش لافلارا
منم مثل تو حرفهای تو خالی دارم
Tahammülüm kalmadı
تحمولوم کالمادی
دیگه تحمل ندارم(حوصله ندام)

 

دانلود Azzamchik – Salam aleykum

İnanki bu yürek yanmadı
اینانکی بو یورَک یانمادی
دلم نسوخت باور کن
Yok sende
یوک سنده
تو نداری
Sorun olmaz mı sence
سورون اولماز می سَنجه
به نظرت اشکال ندارد
Güvenimide kaybettim
گووَنیمی دَ کایب اتیم
اعتماد مو از دست دادم
Seninkinide hissettim o yürek
سنینکی نیدَه حس ایتیم او یورَک
حس کردم که تو هم قلبی نداری
yok
یوک
نه
Sende
سنده
تو هم همینطور
Sorun olmaz bence
سورون اولماز بنجَه
فک نکنم مشکلی باشه
Güvenimide kaybettim
گورنیمیده کایبِتیم
اعتمادمو از دست دادم
Seninkinide hissettim o yürek
سنینکی نیدَه حس ایتیم او یورَک
حس کردم که تو هم قلبی نداری
yok
یوک
Sende
سنده
تو هم همینطور
Sorun olmaz bende
سورون اولماز بنجَه
به نظرم مشکلی نباشه
Selamın aleyküm heyzat
سلامین علیکوم حیزات
حیزات سلام علیکم
Ben geldim yüreğinde yer var mı
بن گلدیم یورَگینده یر وارمی
تو دلت جا هست من اومدم
Biliyorum içerisini berbat
بیلیوروم ایچَریسنی بر بات
میدونم درونش بهم ریخته
Kalbinden haber var mı
کالبیندن حابر وار می
خبری از دلت داری

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.