Kendrick Lamar – Money Trees

کندریک لامار – درخت پول

آهنگ های مشابه

متن و ترجمه آهنگ

Uh, me and my niggas tryna get it, ya bish (ya bish)
ها،منو کاکا سیاهام میخوایم بگیریمش،ای ژیندا (ای ژیندا)
Hit the house lick, tell me is you wit′ it, ya bish (ya bish)
Home invasion was persuasive (was persuasive)
هجوم به خونه قانع کننده بود (قانع کننده بود)
From nine to five I know it’s vacant, ya bish (ya bish)
از نُه تا پنج میدونم که خالیه، ای ژیندا (ای ژیندا)
Dreams of living life like rappers do (like rappers do)
رویاهای زندگی کردن مثل یک رَپِرها (مثل رَپِرها)
Back when condom wrappers wasn′t cool (they wasn’t cool)
I fucked Sherane and went to tell my bros (tell my bros)
شرین رو گ*ییدم و رفتم به رفقام گفتم (به رفقام)
Then Usher Raymond “Let It Burn” came on (“Let Burn” came on)
بعد یهو آهنگ “بزار بسوزه” از آشر ریموند دراومد (“بزار بسوزه” دراومد)
Hot sauce all in our Top Ramen, ya bish (ya bish)
Park the car then we start rhyming, ya bish (ya bish)
ماشینو پارک میکنیم بعدش شروع میکنیم به قافیه درست کردن (درمورد آهنگامون) ,ای ژیندا (ای ژیندا)
The only thing we had to free our mind (free our mind)
تنها دلیلی که بخاطرش ذهنمون آزاد میشد (آزاد میشد)
Then freeze that verse when we see dollar signs (see dollar signs)
بعدش اون قسمتی که علامتای دلار هست مکث میکنیم (مکث میکنیم)
You looking like an easy come up, ya bish (ya bish)
بنظر میرسه به راحتی ار*ضا میشی، ای ژیندا (ای ژیندا)
A silver spoon I know you come from, ya bish (ya bish)
میدونم یه رگت مایه داره، ای ژیندا (ای ژیندا)
And that’s a lifestyle that we never knew (we never knew)
و این یک سبک زندگی ایه که هیچوقت نمیدونستیم (هیچوقت نمیدونستیم)
Go at a reverend for the revenue
برو پیش یه کشیش واس درآمدکردن
It go Halle Berry or hallelujah
بهت میگه یا هاله بری (قهرمان زن) یا تسبیح خدا
Pick your poison, tell me what you doing
زَهْرِ خودت رو انتخاب کن،بهم بگو چیکار میکنی
Everybody gon′ respect the shooter
But the one in front of the gun lives forever (the one in front of the gun, forever)
And I been hustling all day, this-a-way, that-a-way
تمامِ روز منو داشتن گول میزدن، این راه رو برو،اون را رو برو
Through canals and alleyways, just to say
توسط لوله های فاضل آب و کوچه ها،تا بگن که
Money trees is the perfect place for shade and that′s just how I feel
Nah, nah, a dollar might just fuck your main bitch, that’s just how I feel
نه، نه، یه دلار ممکنه که معشوقه ت رو بر باد بده، این حسیه که دارم
Nah, a dollar might say fuck them niggas that you came with, that′s just how I feel
Nah, nah, a dollar might just make that lane switch, that’s just how I feel
نه، نه، یه دلار ممکنه اون راه باریک رو واست بسازه، این حسیه که دارم
Nah, a dollar might turn to a million and we all rich, that′s just how I feel
Dreams of living life like rappers do (like rappers do)
رویاهای زندگی کردن مثل یک رَپِرها (مثل رَپِرها)
Bump that new E-40 after school (way after school)
آهنگ جدیدِ E-40 رو بعد مدرسه گوش میکنم (تو راه بعد مدرسه)
You know “Big Ballin’ With My Homies” (my homies)
آهنگِ “بیگ بالین با هم خونه ای هام” رو میدونی (هم خونه ای هام)
Earl Stevens had us thinkin′ rational (thinkin’ rational)
Back to reality, we poor, ya bish (ya bish)
وقتی با واقعیت روبرو میشیم،میبینیم که فقیریم ای ژیندا (ای ژیندا)
Another casualty at war, ya bish (ya bish)
یه تلفات دیگه از جنگ,ای ژیندا (ای ژیندا)
Two bullets in my Uncle Tony head (my Tony head)
دو تا گلوله تو کلهٔ عمو تُنی من (کلهٔ منِ تُنی)
He said one day I’ll be on tour, ya bish (ya bish)
اون گفت یه روز یه تور برگزار میکنم ای ژیندا (ای ژیندا)
That Louis Burgers never be the same (won′t be the same)
A Louis belt will never ease that pain (won′t ease that pain)
But I’ma purchase when that day is jerkin′ (that day is jerkin’)
Pull off at Church′s with Pirellis skirtin’ (Pirellis skirtin′)
Gang signs out the window, ya bish (ya bish)
علامتای خلافکارا بیرون پنجره ای ژیندا (ای ژیندا)
Hoping all of them offend you, ya bish (ya bish)
امیدوارم همهٔ اونا مزاحمت بشن، ای ژیندا (ای ژیندا)
They say your hood is a pot of gold (pot of gold)
اونا میگن جامهٔ تو یک قوری از جنس طلاست (قوری از جنس طلاست)
And we gon’ crash it when nobody’s home
و ما قراره اونو بشکنیم وقتی کسی خونه نیست
It go Halle Berry or hallelujah
بهت میگه یا هاله بری (قهرمان زن) یا تسبیح خدا
Pick your poison, tell me what you doing
زَهْرِ خودت رو انتخاب کن،بهم بگو چیکار میکنی
Everybody gon′ respect the shooter
But the one in front of the gun lives forever (the one in front of the gun, forever)
And I been hustling all day, this-a-way, that-a-way
تمامِ روز منو داشتن گول میزدن، این راه رو برو،اون را رو برو
Through canals and alleyways, just to say
توسط لوله های فاضل آب و کوچه ها،تا بگن که
Money trees is the perfect place for shade and that′s just how I feel
Nah, nah, a dollar might just fuck your main bitch, that’s just how I feel
نه، نه، یه دلار ممکنه که معشوقه ت رو بر باد بده، این حسیه که دارم
Nah, a dollar might say fuck them niggas that you came with, that′s just how I feel

Nah, nah, a dollar might just make that lane switch, that’s just how I feel
نه، نه، یه دلار ممکنه اون راه باریک رو واست بسازه، این حسیه که دارم
Nah, a dollar might turn to a million and we all rich, that′s just how I feel
Be the last one out to get this dough? No way
آخرین کسی باشم که پولشو میگیره؟ امکان نداره! (dough=در اینجا دلار)
Love one of you bucket-headed hoes? No way
عاشق یکی از جن*ده های کله پوکت شم؟ امکان نداره!
Hit the streets, then we break the code? No way
برم تو خیابون و قانونو زیر پا بزارم؟ امکان نداره!
Hit the brakes when they on patrol? No way
وقتی پلیس اطرافمه ترمز رو بزنم؟ امکان نداره!
Be the last one out to get this dough? No way
آخرین کسی باشم که پولشو میگیره؟ امکان نداره! (dough=در اینجا دلار)
Love one of you bucket-headed hoes? No way
عاشق یکی از جن*ده های کله پوکت شم؟ امکان نداره!
Hit the streets, then we break the code? No way
برم تو خیابون و قانونو زیر پا بزارم؟ امکان نداره!
Hit the brakes when they on patrol? No way
وقتی پلیس اطرافمه ترمز رو بزنم؟ امکان نداره!
Imagine Rock up in them projects
تصور کن باهاشون تو پروژه هاشون بترکونی
Where them niggas pick your pockets
جایی که اون کاکا سیاها پاکتاتو بقاپن
Santa Claus don’t miss them stockings
بابانوئل اون جورابای ساق بلندو از دست نمیده
Liquor spillin′, pistols popping
Baking soda YOLA whipping
جوش شیرینِ یولا شلاق میزنه
Ain’t no turkey on Thanksgiving
هیچ بوقلمونی تو جشن شکرگزاری نیست
My homeboy just domed a nigga
الان هم خونه ایم یکیو کرده اومده
I just hope the Lord forgive him
فقط امیدوارم خداوند اونارو ببخشه
Pots with cocaine residue
شیشه هایی با پسماندِ کوکائین
Every day I’m hustlin′
What else is a thug to do
دیگه چی گردن کلفته که بشم
When you eatin′ cheese from the government?
Gotta provide for my daughter n’em
باید دختردار بشم
Get the fuck up out my way, bitch
از سر راهم برو گمشو،ژیندا
Got that drum and I got them bands
برو تو کار درام زدن و من واست یه بَند (دسته) میارم
Just like a parade, bitch
دقیقا مثل یک رژه، ژیندا
Drop that work up in the bushes
برو اونکارا بزار تو بوته نا
Hope them boys don′t see my stash
If they do, tell the truth
اگه ببینن،راستشو میگم
This the last time you might see my ass
شاید این آخرین باری باشه که کو*ن منو میبینی
From the gardens where the grass ain’t cut
تو باغچه هایی که چمنا رو نزدن
Them serpents lurking, blood
اون مارها کمین کردن،خون
Bitches selling pussy, niggas selling drugs
جن*ده ها کُ*ص میفروشن،کاکا سیاها مواد میفروشن
But it′s all good
Broken promises, steal your watch and tell you what time it is
قول های شکسته،ساعت مچیتو میدزدن و ساعت رو بهت میگن
Take your J’s and tell you to kick it where a FootLocker is
In the streets with a heater under my Dungarees
تو خیابونا با یه بخاری زیرِ لباس پشمیم
Dreams of me getting shaded under a money tree
رویاهای من از اینکه زیر یه درخت پول باشم
It go Halle Berry or hallelujah
بهت میگه یا هاله بری (قهرمان زن) یا تسبیح خدا
Pick your poison, tell me what you doing
زَهْرِ خودت رو انتخاب کن،بهم بگو چیکار میکنی
Everybody gon′ respect the shooter
But the one in front of the gun lives forever (the one in front of the gun, forever)
And I been hustling all day, this-a-way, that-a-way
تمامِ روز منو داشتن گول میزدن، این راه رو برو،اون را رو برو
Through canals and alleyways, just to say
توسط لوله های فاضل آب و کوچه ها،تا بگن که
Money trees is the perfect place for shade and that’s just how I feel
درختای پول بهترین گزینه برای رفتن به سوی تاریکی اند و حالا این حس رو دارم
Kendrick, just bring my car back man, I called in for another appointment
کندریک،ماشینمو بیار دیگه مَرد.من واسه یه نا امیدی دیگه زنگ زدم
I figured you weren’t gonna be back here on time anyways
فهمیدم که تو به هرحال قرار نیس سرِموقع برگردی
Look, shit, shit, I just wanna get out the house man
ببین،لعنتی،لعنتی،فقط میخوام از خونه بیام بیرون
This man′s on one, he feeling good than a motherfucker
Shit, I′m tryna get my thing going too, just bring my car back (girl, I want your body, I want your body)
Shit, he faded, he feeling good, look, listen to him (’cause you got a big ol′ fat ass)
Girl, girl, I want your body, I want your body, ’cause of that big ol′ fat ass
See he high as hell, shit, he ain’t even trippin′ off them damn dominoes no more (girl, I want your body, ’cause of that big ol-)
Just bring the car back
فقط ماشینمو بهم برگردون
Did somebody say dominoes?
کسی گفت دومینو؟

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.